• 5e673464f1beb

Kvalitetssikring

Garantipolicy

Dette dokumentet beskriver garantipolicyen til PVTECH (salgs)organisasjonen som du (Kjøper) kjøper LED-lampene fra.

Denne garantipolicyen er underlagt bestemmelsene som er angitt her og er underlagt vilkårene og betingelsene som er vedlagt dette dokumentet (Garantivilkår)

Denne garantipolicyen gjelder kun hvis det refereres til i en salgsavtale mellom PVTECH og kjøperen, og den vil erstatte standard garantiklausulen gitt i PVTECHs generelle salgsvilkår.

A. Garantiperiode

I henhold til bestemmelsene som er angitt i garantivilkårene og som angitt nedenfor, mottar kjøperen garantien for den gjeldende perioden, som beskrevet i tabell 1 nedenfor.

LED-lampeperiode
LED Tube 3/5 år

LED Tri-proof lys 3 /5 år

LED lineært lys 5 år

Spesifikk henvisning til kontrakten.

B. Spesielle betingelser

• Garantiperioden starter på leveringsdatoen for fakturaen.

• En utvidet garanti eller spesialtilpasset prosjektgaranti kan avtales etter evaluering av de spesifikke bruksbetingelsene.

Denne garantien dekker kun produkter brukt innenfor deres "tiltenkte" eller "normale bruk" som definert av:

• Driftsforholdene er i samsvar med informasjonen på Produktene og emballasjen.

• Omgivelsestemperaturen overskrider aldri driftstemperaturområdet -10℃ til +45℃

• Produktene har blitt riktig installert og drevet i samsvar med produsentens instruksjoner.

C. Sammendrag av garantivilkår og -betingelser

• PVTECHs garanti flyter kun til kjøperen.Hvis et produkt som dekkes av denne garantien returneres av kjøperen.

PVTECH fastslår til sin tilfredshet at slikt produkt ikke tilfredsstilte denne garantien, PVTECH vil, etter eget valg, reparere eller erstatte produktet eller refundere kjøperen for kjøpesummen.Nå har PVTECH en tendens til å erstatte et nytt produkt til kjøperen i neste forsendelse eller med fly om nødvendig, avhenger av kjøpers krav.Så for å håndtere det som haster med den første tiden.

• Hvis PVTECH velger å erstatte produktet og ikke er i stand til å gjøre det fordi det har blitt avviklet eller ikke er tilgjengelig, kan PVTECH refundere kjøperen eller erstatte produktet med et sammenlignbart produkt (som kan vise små avvik i design og produktspesifikasjoner)

• Arbeidskostnader for (de-)installasjon av produktene dekkes ikke av denne garantien.